Forum

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร


Prichas
กระทู้: 17
หัวข้อเริ่มต้น
(@prichas)
Active Member
เข้าร่วม: 2 ปี ที่ผ่านมา

แพต้องรักล่องแพเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

 • ทริปล่องแพเขื่อนสิรินธรเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติวันละ3,000บาท จะมีจุดจอดให้เที่ยวชมจุดต่างๆดังนี้
  [*]ไหว้พระวัดป่าโพธิญาณสาขาวัดหนองป่าพง เป็นวัดสายปฏิบัติร่วมทำบุญ ให้อาหารปลาธรรมชาติให้อาหารลิง
  [*]รอยพระพุทธบาทกลางน้ำ(กรณีน้ำลด)
  [*]ชมวิวหน้าเขื่อน
  [*]หาดทรายขาว(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
  [*]หินตั่ง ผาช่องลอด(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
  [*]แซน้อย(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
  [*]หินรูปหัวใจ(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)

ทริปล่องแพเขื่อนสิรินธร นอนเกาะ ตกปลา เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติค้างคืนบนเกาะกางเต้น คืนละ4,000บาท (อุปกรณ์ลูกค้าเตรียมมาเอง)

แบ่งปัน: